1. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП,  изградња система и организације рада уз избегавање интуитивног приступа и погрешних претпоставки,

  2. ИДЕЈА,

  3. ТИМ,  екипа носиоца предузетничког подухвата,

  4. ПОСЛОВНИ МОДЕЛ, какав је мотор који покреће ваш посао?

  5. ФИНАНСИРАЊЕ,од чега се храни посао

  6. ТАЈМИНГ,свака, па и најбоља идеја, ако није лансирана у правном тренутку,тешко може успети