Консултантски сат 1.800 рсд Радионица 6.000 рсд
F R A N Š I Z I N G Opis privredno-pravnog posla sa primerima ugovora robnog i uslužnog franšizinga Franšizing predstavlja oblik poslovnog povezivanja radi minimiziranja poslovnog rizika. Korisnik franšize, ulazeći u mrežu postojećoh poslovnih jedinica) koje posluju po istom modelu smanjuje rizik koristeći sledeće prednosti: mogućnost brzog ulaska u posao, razrađena tehnologija posla, rečeno pitanje licence, osvojeno tržište, odgovarajuća robna ili trgovačka marka, ugled, zajednički marketing, standardizovani kvalitet. Jedinstveni model izbora i obuke kadrova, pomoć u menadžmentu, kontrola i razvoj od starne davaoca franšize, samostalno odlučivanje o profitu - nakon usmeravanja ugovorenog dela ukupnog prihoda na račun davaoca franšize kao nadoknadu za korišćenje poslovnog modela. Davalac(prodavac) franšize smanjuje svoj rizik jačanja konkurencije i zauzimanje tržišta za koje on samsotalno nema snage, prodaje svoju pamet (model organizovanja, know-how) i obezbeđuje smanjenje jediničnih fiksnih troškova nastalih ulaganjem u vlasništvo ideje o poslu. Nadalje se korisnost ovog vida poslovnog povezivanja davaocu franšize ogleda u eliminaciji troškova poslovanja i održavanja odnosnih poslovnih objekata i još čitav niz drugih pogonosti. Postoje 4 vrste franšize u zavisnosti na šta se odnose, i to: 1. robni franšizing, za prodaju određenog asortimana, 2. uslužni franšizing, za prodaju ili pružanje odreženog vida usluge, 3. proizvodni franšizing, gde se ustupa franšiza u oblasati proizvodnje određene robe ili asortimana, 4. poslovni franšizing, gde se inplementira kompletni sistem poslovanja u neko preduzeće -primaoca od strane davaoca franšize. Franšiza se može odrediti na određeno vreme (npr. jedna kalendar-ska godina) ili na određenu teritoriju a može i obe istovremeno kao i na određenu robu ili uslugu ili određeni proizvodni program. Ovaj oblik poslovnog povezivanje se definiše ugovorom o franšizingu. Ugovor o franšizingu je jedan od novijih ugovora, čak i neimenovanih , autonoman i složen pravni posao. Ovaj oblik ugovora je nastao krajem 19. i početkom 20. veka a naručiti zamah dobija nakon drugog svetskog rata, posebno u Francuskoj gde su mnoge franžize inplementirane od strane Američkih preduzeća.О Креатор-уПословни сервис Креатор је замишљен и изведен као алат за подршку предузетницима, микро- и малим предузећима и почетницима у послу.

Креатор износи идеје о приступу малом послу као вели-ом потенцијалу за лични развој предузетника. Такође доноси и основне алате за покретање и развој сопственог малог бизниа кроз предузетнички подухват исказане кроз сопствени развој пословног плана, маркетинг плана и техника продаје као кључог фактора у евалуацији успеха пословне идеје. Ту је и подршка кроз приказе начина и извора финансирања, како формалног тако и неформалног, оличеног кроз, сада популаран crowdfunding

 1. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП,  изградња система и организације рада уз избегавање интуитивног приступа и погрешних претпоставки,

 2. ИДЕЈА,

 3. ТИМ,  екипа носиоца предузетничког подухвата,

 4. ПОСЛОВНИ МОДЕЛ, какав је мотор који покреће ваш посао?

 5. ФИНАНСИРАЊЕ,од чега се храни посао

 6. ТАЈМИНГ,свака, па и најбоља идеја, ако није лансирана у правном тренутку,тешко може успети

Услуге које пружа наша агенција су:

 

 1. Израда пословних (бизнис) планова,

 2. Израда маркетинг планова,

 3. Израда пословних стратегија предузетника, микро и малих предузећа,

 4. Пословна подршка код креирања предузетничких подухвата,

 5. Технике продаје и менаџмент сектора продаје,

 6. Менаџмент саветовање,

 7. Саветовање код финансирања предузетничких подухвата,

 8. Обуке у области пословног планирања, финансирања и развоја предузетништва.

 9. Хостинг и доменинг вашег сајта, кроз наше партнерство са Еунетом.