Услуге које пружа наша агенција су:

 

  1. Израда пословних (бизнис) планова,

  2. Израда маркетинг планова,

  3. Израда пословних стратегија предузетника, микро и малих предузећа,

  4. Пословна подршка код креирања предузетничких подухвата,

  5. Технике продаје и менаџмент сектора продаје,

  6. Менаџмент саветовање,

  7. Саветовање код финансирања предузетничких подухвата,

  8. Обуке у области пословног планирања, финансирања и развоја предузетништва.

  9. Хостинг и доменинг вашег сајта, кроз наше партнерство са Еунетом.