О Креатор-уПословни сервис Креатор је замишљен и изведен као алат за подршку предузетницима, микро- и малим предузећима и почетницима у послу.

Креатор износи идеје о приступу малом послу као вели-ом потенцијалу за лични развој предузетника. Такође доноси и основне алате за покретање и развој сопственог малог бизниа кроз предузетнички подухват исказане кроз сопствени развој пословног плана, маркетинг плана и техника продаје као кључог фактора у евалуацији успеха пословне идеје. Ту је и подршка кроз приказе начина и извора финансирања, како формалног тако и неформалног, оличеног кроз, сада популаран crowdfunding